Å sette stemningen med den rette litteraturen

The-Mood-Meter-750x325Litteratur og poesi handler mye om stemning, og den beste litteraturen kan ta deg med til et annet sted. Stemning i litteratur er kort fortalt atmosfæren forfatteren produserer i leseren. Uansett om det er Shakespeare, Ibsen eller Ringenes Herre. Litteratur kan brukes til alt. Til taler, til underholdning, til grunnlag for filmer. Det finnes nesten ingen grenser, utenom de rent visuelle og auditive, for hva litteraturen har å by på av stemninger. Samtidig er stemninger en av hovedkomponentene i litteratur/poesi. Det hjelper forfatteren å fortelle historien sin. Det kan være en helt annen historie, selv om det samme skjer, så lenge stemningen eller stilen er totalt annerledes. Er den komisk eller tragisk? Sarkastisk eller seriøs? Forfatterens holdning setter leserens holdning, og bestemmer nesten ene og alene hva leseren skal føle og tenke. Leseren er på samme “lag” som forfatteren, og stemningen formes heretter. Det er avgjørende for hva man oppfatter. Samtidig er det selvfølgelig veldig mange faktorer som avgjør og bygger stemningen. Miljø er selvfølgelig viktig for stemningen. Ta et eksempel: Ørkenen. Stemningen der representerer ensomhet, kamp og kanskje håpløshet. Varmen er intens. Dette er ett av mange stemningsmidler. De to andre som er verdt å nevne er kanskje: Stil og valg av ord. Og sist, men ikke minst: Følelsene forfatteren formidler. Gjennom visse assosiasjoner og kunstneriske valg, appellerer forfattere og poeter til våre daglige følelser og motivasjoner. Dette er også noe for eksempel politikere gjør, og er et kraftig virkemiddel for å formidle et budskap. Et annet eksempel man kanskje ikke tenker så mye på, men som politikere, filmskapere og forfattere bruker ofte er frykt. Hvis man frykter noe, øker stemningen i deg. Det er en av de mest grunnleggende og sterkeste følelsene. Disse 4 faktorene utgjør langt på vei stemningen i teksten. Selvfølgelig er det andre ting også, men dette er de viktigste.