Category Archives: poetry

Derfor trenger samfunnet litteratur.

Litteratur er så mangt, og noen vil gå så langt som å si at det omfatter alt av menneskelige ytringer, enten de er muntlige eller skriftlige. Dette er en veldig vid forståelse av begrepet, men det sier noe om bredden

Fem grunner til at litteratur for barn er viktig.

For barn, som for voksne, kan bøker fungere som en flukt fra virkeligheten og hverdagen. Gjennom gode fortellinger og illustrasjoner kan barn rømme til en annen verden, en fantasiverden som bare er deres. Barn i alle aldre er i utvikling,

Hvorfor studerer vi litteratur?

Det er viktig å ta opp denne debatten siden litteraturen, så lenge den har eksistert, har spilt en stor rolle i den kulturelle forståelsen av vår oppfatning av virkeligheten og verden. Det er utvilsomt et problem at ikke bare studiet

Selvbildet gjennom litteraturen

Som vi nevnte i post 3, er det å finne og lese den litteraturen som gir deg noe, er inspirerende som få andre ting. Det hjelper deg å se et større bilde, og å reflektere rundt det du leser. Samtidig