De forskjellige temaene innen litteraturen

othello-themes-william-shakespeareFor å gjøre dette enkelt for leseren, oppgir jeg her en liste med temaer som er utgitt av Grace Fleming:

Estetikken i enkelhet

Kapitalismen – effekt på den enkelte

Endring av makt – nødvendighet

Forandring vs. tradisjon

Kaos og orden

Karakterer – ødeleggelse og oppbygging

Livets sirkel

Kommer av alder

Kommunikasjon – verbal og nonverbal

Kameratskap som frelse

Konvensjonen og opprør

Farene ved uvitenhet

Mørke og lys

Død – uunngåelig eller tragedie

Ønske om å flykte

Ødeleggelse av skjønnhet

Desillusjon og drømmer

Displacement

Myndiggjøring

Tomhet for å oppnå falsk drøm

Evig kjærlighet

Rasisme

Abstrakt handling, metafor/symbolbasert

Å møte mørket

Å møte virkeligheten

Falmende skjønnhet

Tro vs. tvil

Familie – velsignelse eller forbannelse

Skjebne og fri vilje

Frykt for å mislykkes

Kvinnens rolle

Oppfyllelse

Det gode mot det onde

Grådighet står for fall

Oppveksten – smerte eller glede

Farer ved bestått dom

Hjertesorg av svik

Heltemot – reell og oppfattet

Hierarkiet i naturen

Identitets krise

Illusjon av makt

Udødelighet

Individuell vs. samfunn

Indre vs. ytre styrke

Urettferdighet

Isolasjon

Isolasjonisme – farer

Kunnskap mot uvitenhet

Ensomhet som ødeleggende kraft

Å miste håpet

Tap av uskyld

Tapt ære

Tapt kjærlighet

Kjærlighet og offer

Mann mot naturen

Manipulasjon

Materialisme

Morskap

Navn – makt og betydning

Nasjonalisme – komplikasjoner

Naturen som skjønnhet

Nødvendigheten av arbeid

Undertrykking av kvinner

Optimisme – makt eller dårskap

Overvinne – frykt, svakhet, vice

Patriotisme – positive sider eller komplikasjoner

Makt og korrupsjon

Stillhetens makt

Tradisjonens makt

Rikdommens makt

Ordenes makt

Stolthet og fall

Fremgang/progresjon- ekte eller illusjon

Oppdagelsesferd

Søken etter makt

Gjenfødelse

Gjenforening

Mannsrollen

Religionens rolle – dyd eller hykleri

Kvinners rolle

Selvet – indre og ytre

Selvbevissthet

Selvoppholdelsesdrift

Selvtillit

Sosial mobilitet

Teknologi i samfunnet – god eller dårlig

Midlertidig karakter av fysisk skjønnhet

Fristelse og ødeleggelse

Totalitarisme

Forfengelighet som noe negativt

Sårbarhet for de saktmodige

Sårbarhet for den sterke

Krig – herlighet, nødvendighet, smerte, tragedie, kjærlighet og død

Overlevelsesinstinkt

Visdom fra erfaring

Arbeidet – klassekamper, politikk

Ungdom og skjønnhet