Derfor trenger samfunnet litteratur.

Litteratur er så mangt, og noen vil gå så langt som å si at det omfatter alt av menneskelige ytringer, enten de er muntlige eller skriftlige. Dette er en veldig vid forståelse av begrepet, men det sier noe om bredden av litteratur som finnes. Sjangrene varierer i stor grad, og det fine er at det finnes noe for alle og enhver.

Litteratur kan fungere som ren underholdning ved at det for eksempel er en humoristisk fortelling. Det kan også være med på å reise viktige samfunnsspørsmål og sette lys på hendelser eller temaer som ikke ellers blir viet mye oppmerksomhet.

Writing a bookGjennom litteratur får forfattere mulighet til å være samfunnskritiske og stille spørsmål ved kritisk lederskap eller andre forhold i samfunnet som er kritikkverdige. Dette kan gjøre både gjennom faglige tekster eller kommentarer, men også gjennom skjønnlitteratur hvor man kanskje tar leseren med på en vond, men viktig reise for å skape bevissthet rundt et skjult samfunnsforhold.

Gjennom både bøker og filmer vil man kunne vise verden hvordan praksisen er i et land, eller fortelle om en vond oppvekst med rus og vold. Det skrevne ord kan være med på å frigjøre og beskytte forfatteren på en og samme gang.

For mange skribenter kan skriving fungere som terapi fordi man får utløp for alle sine følelser og får det skrevet ned, noe som for mange kan oppleves som at det blir enklere å gå videre med livet. Samtidig kan man hjelpe mange i samme situasjon.

På den andre siden vil man som forfatter alltid kunne være anonym, noe som kan være en fordel i mange tilfeller. Det er spesielt dersom man har brutt ut av et samfunn at anonymitet kan være til god hjelp for forfatteren, samtidig som det også beskytter folk rundt denne personen. Samfunnet trenger altså litteratur for å kunne sette søkelyset på deler av samfunnet som er kritiske.