Fem grunner til at litteratur for barn er viktig.

For barn, som for voksne, kan bøker fungere som en flukt fra virkeligheten og hverdagen. Gjennom gode fortellinger og illustrasjoner kan barn rømme til en annen verden, en fantasiverden som bare er deres. Barn i alle aldre er i utvikling, og litteratur kan være med på å forme dem, og den kan være en hjelpende hånd under denne utviklingen. Gjennom hele ens liv, vil litteratur kunne være en god følgesvenn. Det er viktig at man gir barn mulighet til å bli kjent med dette så tidlig som mulig. Følgende kommer en liste med fem grunner til at litteratur for barn er viktig.

* Fordi man gjennom fortellinger kan skape indre bilder av det man hører, vil dette stimulere ens kreative evner. Det er viktig at barn får utfolde seg på denne måten, og slippe fantasien løs. Barnelitteratur fungerer som en svært god plattform for forming og læring av ens kreative evner.

* Å bli lest for eller å lese bøker selv, vil være god trening i språket. Litteraturen kan være en god plattform for læring av språk og utvide sitt vokabular, noe som er spesielt viktig for barn som vokser opp og enda ikke har et godt ordforråd.

Book* Før barn selv kan lese, vil høytlesing for mange være en av de koseligste stundene i hverdagen. Det er en perfekt familieaktivitet, og noe man kan samles om uten at det er mye støy og lek. Litteratur kan altså føre til tettere familiebånd og samhold.

* Barnelitteratur kan være med på å forme barn og unges indre liv. Mange barnebøker inneholder fortellinger av moralsk karakter, noe som fører til at barn lærer mye om nestekjærlighet og medfølelse gjennom litteraturen.

* Et barns forståelse av verden og samfunnet kan bli formet og gjort mer forståelig gjennom litteratur. Den kan bidra til å få en bedre forståelse for hvordan deler av samfunnet henger sammen, og til å se det større bildet man er en del av.