Hvordan påvirker internett samtidslitteratur?

ebookIngen vil si at Internett kun er positivt eller negativt. Det råder ingen tvil om at den kan ha sine gode og dårlige sider. Internett har også påvirkning på samtidslitteraturen. Det vil si at Internett kan virke både godt og dårlig på litteraturen som skapes i dag. For det første vil man kunne si at internett påvirker samtidslitteraturen på den måten at man vil kunne få enklere tilgang til mangfoldig litteratur som man ellers ikke ville kunne ha fått. For alt som utgis kommer også på internettet en eller annen gang.

På den annen side vil man kunne si at Internett tar opp for mye plass og virker som et hinder eller et forstyrrende element.

Udiskutabel diskusjon

Internett kan brukes på mange måter, og når verden kobles sammen på denne måten, vil nye arenaer kunne oppstå. Folk kan forenes til samtale og debatt rundt historisk og samtidslitteratur. Dette er udiskutabelt positivt, både fordi det er et selvstyrt organ som man ikke trenger å etablere og som kan finnes der ut i internettet. Og man vil kunne få spennende syn og vinklinger på ting man ellers ikke ville ha fått. Blogger, chatte-rom, forum og leserinnlegg er eksempler på hvordan mennesker møtes til debatt rundt ulike tema.

Andre arenaer vokser også enormt, slik som internett -casino. Mange er innom Mummys Gold daglig, selv om casino ikke er så mye debattert i verden eller på Internett i dag. Men likheten er at det enten er positivt eller negativt utfall. På Mummys Gold er det mange muligheter til å bli millionær. Kanskje like store muligheter som å bli millionær på forfatterskapet. De sosiale medier tar virkelig stor plass. Bare Facebook alene har flere milliarder brukere i dag, og derfor kan man si at internett har kommet til de fleste hjem verden over.