Norsk poesi – Historisk sett

poetry-quotes-620x3501For å oppsummere i grove trekk, de viktigste periodene i norsk poesis historie:

  • 600 – 1350

Den litteraturen som er eldst i Norge, går faktisk tilbake til urnordisk tid. Selv på denne tiden handlet litteraturen og handlingene mye om det hverdagslige, det nære og det som opptok folket og de som skrev. Et eksempel på et norrønt dikt:

Ni’s sólu sótt ok ni saxe stæin skorinn.

Ni (læggi) mannR nækðan, is niþ rinnR,

Ni viltiR mænnR læggi ax.

Oversettelse:

Ikke er det (steinen) søkt av sol og ikke er steinen skåret med kniv.

Ikke skal noen mann blottlegge den mens månen rinner.

Ikke skal forvillede menn legge den bort.

Av de mest kjente diktene fra denne perioden har vi Eddadiktene og Skaldekvadene (en moderne betegnelse for hva den norrøne tiden betegnet som dróttkvætt, det vil si skaldens høyverdige kvad (dikt) som ble diktet og fremført for kongen).

  • 1350-1537: Den mellomnorske perioden

I denne perioden ble diktningen for det meste styrt av kirken.

  • 1350-1500-tallet – Folkets diktning

Denne perioden kalles “Folkets diktning”, men det er ikke helt korrekt. Det er nemlig et faktum at de aller fleste på bygdene var analfabeter. De fortalte hverandre historier, men ingen skrev dem ned. Dette var helt frem til Asbjørnsen og Moe dro rundt og gjorde dette. De er en av Norges mest kjente folkefortellere. Her var eventyr en viktig sjanger.

  • Renessansen/reformasjonen – 1500-tallet

Norge fikk sitt første trykkeri så sent som i 1643, nesten 250 år etter Johann Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten. Norge fikk ikke gitt ut egen litteratur på denne tiden da de var en provins i Danmark. En av de få norske bøkene som ble utgitt heter “Norges Beskrivelse” og ble skrevet/utgitt av Peder Claussen Friis i 1613.

  • Barokken – 1600-tallet

Norge utviklet en selvstendighet etter å bli frie fra Danmark, og Dorothe Engelbretsdotter og Peter Dass var fremtredende poeter. Mange av Dass sine verker ble riktignok ikke utgitt før mange år senere.