Om oss

Litteraturen og poesien er i en nedadgående kurve, og færre og færre leser. På denne siden vil du finne en rekke kortere tekster om norsk og engelsk poesi og litteratur i dag. Vi tar for oss informasjon og historie, men også dagens poesi- og litteraturskrivning i Norge, og reflekterer rundt dagens skriving, moderne trender, hvordan internettet både kan hjelpe og hindre litteaturen å utvikle seg, hvorfor folk leser og skriver mindre. Samtidig tar vi opp mer tradisjonelle spørsmål og teorier, som for eksempel hvordan man bruker farger i poesien, viktigheten av (engelsk og norsk) litteratur, hvordan litteratur hjelper kreativiteten (og hvorfor man burde lese i det hele tatt), de forskjellige temaene som er vanlige i litteratur og poesi, og hvorfor vi studerer litteratur – hva skal man med teoretikere og kritikere? Vi snakker om hva som skaper litterær kvalitet – er det teoretikerne, kritikerne, publikummet eller forfatterne/poetene? Eller alle. Hvordan kan man da sette fingeren på hva som er den faktiske kvaliteten. Helt generelt ønsker vi å ta opp temaer som litteratur og poesi, som er viktigere enn noen gang. Hva skal gjøres? Er det for sent? Er det ikke et ordentlig marked for litteratur om 200 år?

Nå om dagen er folk mer opptatt av konkret informasjon, i korte, effektive tekster, fortellinger og anekdoter. Se bare på avisene som selges om dagen. Det er stor forskjell på lengde, innhold og dramaturgi enn tidligere. Dette hemmer logisk nok litteraturen i sin helhet, som er langtekkelig og dyptgående. Samtidig kan den kanskje fremme poesien siden poesien er effektiv, følelsesbasert og kort? Uansett, det er et marked for det skrevne ord. Folk leser aviser blogger. Man liker å bli dratt inn i ordenes verden. På denne siden tar vi for oss dilemmaer og spørsmål rundt disse områdene, og prøver å belyse hva vi kan gjøre, og hva vi burde gjøre, for å overlevere litteraturens magiske verden til neste generasjon.