Selvbildet gjennom litteraturen

Old books in the library of Stift Melk, Austria. All these books were created more than 200 years ago, no property release is required.

Som vi nevnte i post 3, er det å finne og lese den litteraturen som gir deg noe, er inspirerende som få andre ting. Det hjelper deg å se et større bilde, og å reflektere rundt det du leser. Samtidig får det deg til å fundere og reflektere over samtiden, din egen rolle i samtiden, og ikke minst: Din egen personlighet satt opp mot andres. Karakterene i boken, forfatteren, ja, de andre leserne. Selvbilde handler mye om hva som driver deg videre. Hva er det du finner motiverende og inspirerende i hverdagen. Men det er også en viktig del av det sosiale liv. Hvis du ikke klarer å jobbe med ditt eget selvbilde, klarer du ikke å jobbe med det folk liker og ikke liker ved deg som person. Litteratur kan få deg til å reflektere ekstra over selvbildet ditt. Selvbildet baserer seg på alt du har opplevd, og alt du opplever. Hva som former deg. Litteraturen minner deg på ting du hadde glemt, og stemningene kan gjøre deg nostalgisk og drømmende. Din stadige livshistorie er historien om ditt liv, og enda mer enn det: Det er hvordan du forstå din livshistorie, dine handlinger, og dine ambisjoner for fremtiden. Å reflektere over dette er noe alle burde gjøre hver dag. Å lese jevnt og trutt i en filosofisk bok, eller en vakker roman, kan hjelpe deg å forstå deg selv, og forme deg selv for hvem du ønsker å være. Du kan derfor komme dypere inn på deg selv, og lære om deg selv. Alle har en de ønsker å være, og en de er. Å lese er en form for meditasjon. Det kan være en øvelse bare det å ikke bli lei de uendelige sidene med tekst, men når du først har kommet over kneiken, og får glede av tekstens dybde, er det en form for meditasjon, samtidig en måte å lære om verden og seg selv på.